Vår integritetspolicy
Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som ska stärka skyddet av personuppgifter i hela EU.
 
Vi på Näsets Yoga & Samtal vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi har därför tagit fram en integritetspolicy för att förklara vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter.
 
Denna policy omfattar hanteringen av personuppgifter. Med personuppgifter menas sådana uppgifter som kan knytas till en fysisk person, till exempel namn, adress, mejladress och telefonnummer. Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för det ändamål de är avsedda för.
 
Dina uppgifter lagras när du ingår avtal med Näsets Yoga & Samtal HB, till exempel som kund eller leverantör eller anmäler dig till prenumerationstjänst för till exempel nyhetsbrev. Uppgifterna sparas främst för att uppfylla bestämmelser i bokföringslagstiftningen samt för att kunna kontakta dig och fullfölja det avtal vi ingått i samband med bokning av kurs. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för direkt marknadsföring i form av mail eller pappersutskick. Du kan närsomhelst begära avregistrering från nyhetsbrev eller andra utskick från Näsets Yoga & Samtal HB.
 
Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till tredje part om det krävs för att uppfylla åtaganden gentemot dig som kund. Det kan till exempel inkludera leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter

1. Insamling av information
 
1.1 Registrering av personuppgifter
När du registrerar dig hos oss via telefon, e-post, onlinebokning eller besök sparar vi dina kontaktuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna hantera dina bokningar eller andra förekommande tjänster hos oss. Vi skickar nyhetsbrev för att informera dig om erbjudanden och aktuella händelser. Du kan alltid avregistrera dig från dessa via en länk i våra nyhetsbrev. Även utskick med post kan förekomma.
 
1.2 Anmälan till nyhetsbrev.
Anmälan till våra nyhetsbrev sker på vår hemsida via ett formulär som är kopplat till vårt system för utskick av nyhetsbrev (Mailchimp). Hantering av dina uppgifter (förnamn, efternamn och mailadress) sker i detta system, men det är fortfarande vi på Näsets Yoga & Samtal som ansvarar för dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att avanmäla dig från våra utskick. Vår leverantör av nyhetsbrevstjänst har säkerställt säker teknik och lagring som följer GDPR.
 
1.3 Cookies och Google Analytics
Vid ditt första besök på vår webbplats skickas automatiskt en s.k. cookie till din dator. En cookie är en liten textfil som innehåller information och lagras på besökarens dator. Cookies används av tekniska skäl för att du skall kunna använda webbplatsen på bästa sätt och för att registrera besöksstatistik. Du kan stänga av användningen av cookies i webbläsarens inställningar. Vi använder oss även av Google Analytics för att förbättra vår service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används.
 
2. Lagringstid
Dina uppgifter lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla din bokning, din intresseanmälan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Uppgifterna från aktivitetsanmälan lagras så länge avtalstid pågår och raderas därefter inom 6 månader. Intresseanmälningar lagras enbart under kontakttid med den intresserade av viss aktivitet och raderas sedan inom 3 månader såvida inte den som visat intresset själv vill att vi sparar längre tid. Om samtycke getts till fortsatt marknadsföring, tex nyhetsbrev och mailutskick, kan uppgifterna komma att sparas till dess du begär att uppgifterna ska raderas. Uppgifter i redovisnings och bokföringssystem regleras och hanteras enligt bokföringslagstiftningen.
 
De IT-system Näsets Yoga & Samtal använder är kompatibla med bestämmelserna i GDPR.
 
3. Bilder på hemsidan och publicering på sociala medier
Vi är varsamma när vi publicerar bilder på individer på hemsidan eller sociala medier. Vår policy är att inlägg som direkt identifierar en individ med namn och bild endast får göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen. Vi tar ofta bilder och i vissa fall filmsekvenser vid de events som vi anordnar. Om du vill delta vid ett event men inte bli fotograferad ber vi dig meddela detta i samband med anmälan eller vid eventet så respekterar vi ditt önskemål. Vår tanke när vi väljer att publicera en bild är att den ska fylla ett syfte och inte upplevas kränkande eller utpekande för någon individ eller grupp. Om du trots detta anser att vi gjort en publicering av en bild eller ett inlägg som identifierar dig personligen och som du inte känner dig bekväm med, kontakta oss så tar vi omgående bort bilden såväl externt som internt.
 
4. Tillång till information
Du kan en gång per år begära att få ut all information som lagrats genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till: Näsets Yoga & Samtal, Östra Lindviksvägen 30, 236 32 Höllviken
 
I brevet vill vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.
 
5. Ändring och borttagning av information
Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig, kontakta oss så uppdaterar vi den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Du kan när som helst be oss radera dina uppgifter.
 
Vid synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Martin Tufvesson
Mail: coachmartint@gmail.com
Tel: 0709-51 44 82