FÖRELÄSNINGAR
Vi håller båda föreläsningar inom personlig utveckling. Nedan har du ett urval av våra vanligaste föreläsningar. Vi skräddarsyr koncept vid förfrågan och gästföreläser gärna. Ibland föreläser vi tillsammans och ibland var för sig. I vår egen studio har vi plats för upp till 20 personer. Kontakta oss om du är intresserad av att anlita någon av oss.

loading...

Föreläsningar Katharina:

Mindfulness - en egenskap som alla har
Mindfulness är träning i att vara i nuet. En träning i medveten närvaro och fokus.
Det är ett förhållningssätt till livet som motverkar stress och oro.
Att lyssna till sig själv och det den egna kroppen signalerar samt att vara lyhörd för sina behov är kunskaper som vi alla har. Varför är det då så svårt? Livet rullar på. I dagens samhälle går det ofta fort och valen är många. När farten blir alltför hög kan bromsen vara svårt att finna.
I den här föreläsningen vill jag ge deltagarna en inblick i vad Mindfulness är, hur vi kan använda det i vår vardag samt hur det kan hjälpa oss att göra kloka val.
Föreläsningen innehåller även en del praktiska övningar.
Tid: 1, 5 - 2 timmar
 

Föreläsningar Martin:

Att leva inifrån och ut
Att leva inifrån och ut är att börja din förändring på insidan och därefter betrakta den yttre förändring som sker. Det är att ta ansvar för ALLT som sker i ditt liv. Att förstå att allt sker av en anledning och att det alltid finns något att lära.

Att envisas med att göra tvärtom (utifrån och in) och försöka ändra personer och händelser i sin omgivning går förvisso, men är sällan mödan värd eftersom det inte leder till någon varaktig lycka. Vad skulle hända om du i stället såg på "jobbiga"situationer i ditt liv som kärleksfulla  "ledtrådar" i din personliga utveckling. I föreläsningen talar jag både om mina egna erfarenheter av att leva inifrån och ut, samt hur jag som coach hjälper mina klienter att upptäcka sina unika gåvor och omsätta det i verklighet och få det liv som de var menade att ha.